0-72 Ay Çocuk Gelişimi

180 Saat - Sertifika/MEB
Genel
Bireyin gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler, fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlak gelişimine uygun etkinlikler hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
En az 15 yaşında ve okuryazar olmak şartı bulunmaktadır.
Erken çocukluk eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak görev alabilirler ve eğitimli çocuk bakımı projesinden faydalanıp istihdam sağlayabilirler.